Perisian Window Rumi-Jawi

posted Apr 19, 2011, 8:43 PM by mohd zamri murah   [ updated Aug 15, 2018, 4:06 AM by Mohd. Zamri Murah ]
Satu perisian mudah untuk menukar rumi kepada jawi berdasarkan kamus.

Dapatkan perisian dibawah. Percuma. komen kepada zamri@ftsm.ukm.my
ċ
r2j.7z
(7604k)
Mohd. Zamri Murah,
Sep 19, 2011, 9:40 PM
Comments