Menulis Jawi

posted Apr 5, 2011, 5:58 AM by mohd zamri murah   [ updated Apr 12, 2021, 11:37 PM by Mohd. Zamri Murah ]
Untuk menulis jawi, anda perlukan;

 1. sistem pengoperasi yang menyokong Jawi. seperti Window 7 dan Vista. Window XP mungkin ada sedikit masalah.
 2. font yang menyokong jawi;
  1. Microsoft Uighur 
  2. Microsoft Arabic Typesetting 
  3. Microsoft Sakkal Majjalla
  4. Scheherazade
  5. Lateef

 3. Perisian yang menyokong penulisan kanan-ke-kiri
  1. Google Doc
  2. Microsoft 360
  3. Microsoft Word latest
Comments